Ρομποτική – Βόλος

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic, and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσμο βασισμένο στην τεχνο­λογία και άκρως ανταγωνιστικό. Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology ,Engineering, Mathematic).

Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ρομποτικής, με το διεπιστημονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως μηχανική, ηλεκτρονική, αυτόματο έλεγχο, επι­στήμες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEAM).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι προσφέρει κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των «Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα», όπως αυτές καθορίζονται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΔεξιότητεςΕυρώπης 2020»), εκπαιδεύοντας τους μαθητές της στα παρακάτω:

  • Να μετατρέψουν την μάθηση σε διασκέδαση, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.
  • Να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις κατασκευαστικές δεξιότητες τους.
  • Να εισαχθούν στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας.
  • Να αναπτύξουν Συνεργατικότητα, Κριτική σκέψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Επικοινωνία, Δη­μιουργικότητα, Προσαρμοστικότητα, Αυτοκαθοδήγηση.
  • Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστημών, των Μαθη­ματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης.
  • Να εκτιμήσουν και να αντιληφθούν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας.
  • Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους.
  • Να προετοιμαστούν για έναν γρήγορα αναπτυσσόμενο και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο.

Untitled 1

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Άλκη Παπακυρίτση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας ‘Αλκη Παπακυρίτση

Κασσαβέτη 126 με Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος
τηλ./fax: 24210 41530

Κολοκοτρώνη 19 (δίπλα από το Bowling), Αγ. Ανάργυροι
τηλ.: 24210 67212 Κινητό: 6936944391

Email: lingowpap@gmail.com
http://www.papakiritsischools.gr


Πηγή / Copyright: Hashtagnews.gr
Μετάφραση / Επιμέλεια άρθρου: hashtagnews.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here